سابقه بیش از 6 سال فعالیت در زمینه روانشناسی مغز و اعتماد به نفس…!